Tech > Co je to svobodný software?

Co je to svobodný software?


Autor: Ondřej Svoboda


23. 01. 2023


Svobodný software. Free software.

Free jako svobodný.

Software, který respektuje uživatelovu svobodu:

  • svobodu software spouštět
  • svobodu software studovat a upravovat
  • svobodu software sdílet
  • svobodu sdílet upravené verze softwaru

Pokud daný software tyto čtyři body nesplňuje, jedná se o nesvobodný, čili nonfree software.

Každý svobodný software je open-source. Ale ne každý open-source projekt je svobodný software.

Svobodný software je "svobodný", pokud poskytuje svým uživatelům úplnou kontrolu nad sebou samým, díky čemuž má uživatel ve výsledku plnou kontrolu nad svým zařízením. 

Free software není freeware!

Freeware je kategorie softwaru, nejčastěji proprietárního. "Programy zdarma" jsou většinou právě freeware, jako třeba Skype, Discord a Microsoft Teams. V případě freewaru si autor ponechává autorská práva a nedovoluje program upravovat nebo omezuje jeho použití zdarma - těchto úmyslů dosáhne právě neveřejným zdrojovým kódem. Uživatel si na své zařízení stáhne akorát zkompilovaný binární soubor, nejčastěji ve spustitelné formě - v případě Windowsu formát EXE (.exe). Z takového souboru je prakticky nemožné získat původní zdrojový kód.

Zkratka FOSS

Tím zamýšleným významem slova free je free jako "free speech" - svoboda projevu, nikoli free jako "free beer" - pivo zdarma. V angličtině neexistuje ekvivalent českého slova "svobodný", na což free software aktivisté v anglicky mluvících zemích narážejí dennodenně a neustále dochází k celé řadě nedorozumění. Právě kvůli mnohoznačnosti anglického slova "free", jehož významy se především v oblasti svobodného softwaru velmi často zaměňují, byla uvolněna cesta zkratce FOSS - Free & Open-Source Software.

Můžeme být akorát rádi, že mluvíme naší řečí, ve které má svoboda mnoho tvarů a mnoho odvozených slov. Jedním z nich je i slovo "svobodný", které nejlépe vystihuje podstatu celého svobodného softwaru, díky čemuž, alespoň v češtině, nedochází k žádnému nedorozumění.

V angličtině se také používá označení libre software, popřípadě zkratka FLOSS (Free/Libre Open-Source Software), právě aby došlo k úplnému upuštění od slova free, jehož význam je velmi často zaměňován. Většina lidí v anglicky mluvících zemí ale nemá nejmenší ponětí, co libre znamená...