Tech > Svobodný software ve školství

Svobodný software ve školství


Autor: Ondřej Svoboda


23. 01. 2023


Každé úspěšné společenské hnutí se opírá o podporu širší veřejnosti. Pokud takovému hnutí podpora veřejnosti chybí, přestává být hnutím a stává se kultem.

Free software movement je kult. GNU/Linux je kult.

pepe-studying

Děti vstupují do světa, ve kterém od útlého věku používají výhradně proprietární software. Počítače na základních školách mají Windows. Počítače na středních školách mají Windows. Počítače na vysokých školách mají Windows.

Od útlého věku jsou naši nejmladší vystaveni nadvládě operačního systému Windows, nad kterým si většina z nich vybuduje doživotní závislost, které se málokdy zbaví.

Ve vzdělávacích institucích jsou studenti nuceni používat proprietární software typu Google Classroom, Microsoft Teams nebo Zoom, stejně tak ve svém pracovním životě.

Podepište petici Nadace pro svobodný software - odkaz

Prvně jsem přestal Windows používat, protože na mém 64GB SSD disku zabíral příliš mnoho místa. Nenažranému WIndowsu toto místo nestačilo, ačkoli jsem promazával dočasné soubory. Tehdy jsem si poprvé nainstaloval distribuci Ubuntu a získal jsem svou první zkušenost se systémem GNU/Linux. Je to šest let. Nebýt tak malého SSD disku, možná bych o svobodný software nikdy nezavadil.

Školství

Kde jinde má změna začít než právě na pedagogických školách, jejichž absolventi své znalosti předávají mladým? Z principu věci je morální povinností každého učitele informatiky obeznámit své studenty se svobodným softwarem. Pokud svou morální povinnost nesplní, pak není žádným skutečným učitelem informatiky, ale akorát dalším, v tomto případě velmi škodlivým konzumentem proprietárního softwaru, neboť proprietární software dále vyučuje a šíří.

Kromě jednoho jediného předmětu v informačním systému Univerzity Karlovy jsem nenarazil na žádná konkrétní data, která by nesporně prokazovala, že je na českých pedagogických fakultách operační systém GNU/Linux vyučován v rámci studijního programu Informační technologie se zaměřením na vzdělávání.

Každý uživatel Windows produkuje akorát další uživatele Windows. Ať je to rodič, kamarád nebo učitel. Čím častěji ve veřejném prostoru spatřujeme používání proprietárních technologií, tím silněji jsme ve svých názorech utvrzeni. Kdokoli, kdo nesplňuje normu a nepoužívá proprietární software, se v tom horším případě stává cílem nepochopení, v tom lepším případě cílem zvědavosti.

A právě tato zvědavost je klíčová. I já jsem se ke svobodnému softwaru dostal jen díky své zvědavosti. Googlil jsem, jak mohu vyřešit nedostatek místa na disku. Narazil jsem na zcela jiný operační systém, o kterém jsem v té době znal jen kusé informace.

Proč je svobodný software vhodný pro školy

  • Školy ušetří za softwarové licence pro své počítače, pokud je nedostávají gratis.
  • Školy nebudou nuceny pravidelně nakupovat nový hardware - GNU/Linux běží na čemkoli.
  • GNU/Linux je podstatně méně hardwarově náročný než Windows. 
  • Žáci i učitelé ušetří čas, o který přichází neodkladnými aktualizacemi operačního systému Windows.

stallman-angry

Proč mnohé korporace nabízí školám gratis proprietární software? Protože tyto korporace, v čele s Microsoftem, chtějí mladým lidem vštípit závislost na svých produktech. Až mladí lidé opustí vzdělávací instituce a vstoupí do pracovního života, tak zjistí, že nejsou schopni používat nic jiného než proprietární software, který se ve školách naučili používat, za jehož licenci ale tentokrát budou muset zaplatit. Už jen to, že si žáci ze školy odnesou povědomí o svobodném softwaru, jim ušetří spoustu peněz.

Windows, Adobe Photoshop, Office 365, ... školy mají tolik proprietárního softwaru zdarma. Nyní snad už chápete účel tohoto korporátního business modelu. Gratis proprietární software není pro korporace prodělečný, ba naopak, pokud se žáci nenaučí během studia pracovat s něčím jiným, je gratis proprietární software tím nejvýdělečnějším druhem softwaru. Tento business model je zkrátka geniální, ale ďábelsky geniální.

Tudíž je povinností každého učitele obeznámit žáky se svobodným softwarem. 

Co může každý z nás dělat? Šířit osvětu o svobodném softwaru mezi svými známými i širší veřejností. Vzbuzovat zájem o systém GNU/Linux. Jít příkladem, používat svobodný operační systém. Vybízet své okolí k přechodu na tento systém. Svobodnému softwaru je ve světových médiích věnováno příliš málo pozornosti. Musíme to změnit a musíme bojovat ze všech sil.